Uvodi

Uvod u medije i medijsku pismenost

Knjiga sveučilišne profesorice prof. dr. sc. Nade Zgrabljić Rotar objavljena je u biblioteci "Uvodi", a iz recenzije Nikice Gilića jednog od autora u toj biblioteci izdvajamo: „ Ovo je jedan od Leykamovih uvoda, među do sada objavljenima, koji je uvod u najužem smislu te ...

18,00 € 20,00 € 10.00%

Uvod u povijest književnosti. Teme i izazovi

Knjiga se bavi ključnim problemima književne povijesti, odnosno, načelima istraživanja povijesti književnosti u suvremenoj historiografskoj i teorijskoj literaturi. U uvodnom dijelu razmatraju se pojmovi povijesti književnosti i tradicije kao načelnih pristupa građi književnosti iz pro&sca...

13,60 € 17,00 € 20.00%

Uvod u jezik i (ino)jezični razvoj

Knjiga obuhvaća pregled temeljnih (primijenjeno)lingvističkih tema, organiziranih prema paradigmatskom načelu. Nakon predgovora i uvoda te objašnjenja glavnih pojmova, slijede cjeline koje sadrže opise ključnih paradigmi (strukturalno-bihevioralna, generativno-nativistička, funkcionalna...

21,02 € 26,28 € 20.00%

Uvod u interpretaciju proze

S obzirom da svi tekstovi pa tako i književni prenose određenu poruku autora, nužno je da čitatelji budu u stanju iščitati njihovo značenje. Pri tome se književna djela kao umjetnički artefakti tj. fikcionalni tekstovi razlikuju od faktualnih tekstova, što pred recipijente stav...

13,59 € 16,99 € 20.00%

Uvod u francusko dramsko kazalište 20. stojeća

Knjiga naslovljena "Uvod u francusko dramsko kazalište 20. stoljeća" napisana je s ciljem pružanja osnovnih informacija o specifičnostima francuske dramske književnosti i kazališnog života 20. stoljeća i o radu najistaknutijih dramatičara (Paul Claudel, Alfred Jarry, J...

15,71 € 19,64 € 20.00%

Uvod u filozofiju književnosti

Predmet ove knjige jest filozofski aspekt bavljenja književnošću. Uvod započinje pretpostavkom i medijem čitave problematike – jezikom i pismom, nakon toga prelazi na kontekst književnosti , baveći se poviješću nastanka pojma, izdvajanjem i razgraničavanjem književne dj...

13,59 € 16,99 € 20.00%

Literatur studieren. Einführung in die germanistische Literaturwissenschaft

Ein Handbuch für Studierende der Germanistik weltweit, vor allem jedoch in der sogenannten ›Auslandsgermanistik‹. Basis-Lehrbuch für die literaturwissenschaftlichen Veranstaltungen im Studium. Im weiteren Sinne des Wortes bezieht sich ›studieren‹ auch auf Selbst...

13,59 € 16,99 € 20.00%

Uvod u dokumentarnu književnost

Temeljno obilježje dokumentarne književnosti je njezina rascijepljenost između fikcionalnog i faktografskog diskurza jer pozivanjem na status dokumentarnoga polaže pravo na neupitnu autentičnost činjeničnog materijala, no istovremeno počiva na klasičnim književnim postupcima korište...

21,02 € 26,28 € 20.00%

Uvod u primijenjeno kazalište. Čije je kazalište?

Knjiga daje sažet i pregledan uvid u vrlo široko i raznovrsno područje koje se od 1990-tih godina naziva primijenjenim kazalištem. Riječ je o širokom spektru izvedbenih praksa koje su se razvijale od 1970-tih godina (ukorijenjene i utemeljene, kako to knjiga pokazuje, u ...

21,02 € 26,28 € 20.00%

Uvod u afričke književnosti portugalskog jezičnog izraza

U prvom se poglavlju knjiga „Opće značajke (luzo)afričke književnosti“, u kratkim crtama opisuju obilježja primjenjiva na svaku pojedinu afričku književnost portugalskog jezičnog izraza, uz znakovitu napomenu kako „nijedna od tih nacionalnih književnosti nije uniformna, po...

17,84 € 22,30 € 20.00%

Uvod u povijest knjige. Temelji pristupa

Knjiga donosi uvod u tip istraživanja koji se u humanističkim znanostima afirmira i razvija u posljednjih tridesetak godina. Radi se o pristupu koji se u Francuskoj označava nazivom „histoire du livre“, a u angloameričkim sredinama „History of the Book“, ili jednostavnije...

21,02 € 26,28 € 20.00%

Uvod u dječju književnost

Uvod u dječju književnost iz dvostruke, književnopovijesne i književnoteorijske perspektive, a s naglaskom na hrvatskom kontekstu predstavlja ključna mjesta konstituiranja dječje književnosti. Nakon prvog poglavlja u kojem se problematizira pojam dječje književnosti, slijedi poglavlje u koj...

23,36 € 29,20 € 20.00%
17,84 € 22,30 € 20.00%

Uvod u kulturnu geografiju

Cilj je ove knjige ispitati i prikazati teorijska polazišta i tematski okvir kulturne geografije, sub-discipline koju je prostorni obrat u društvenim znanostima i kulturni obrat u geografiji pozicionirao posljednjih decenija u sferi interesa niza društvenih znanosti. U Uvodu se ...

17,84 € 22,30 € 20.00%
15,71 € 19,64 € 20.00%

Uvod u naratologiju

Knjiga "Uvod u naratologiju" bavi se teorijom pripovijedanja, koja danas funkcionira kao jedno od užih područja teorije književnosti, uz tradicionalnije grane poput versifikacije ili stilistike. Premda je naratologija kao dio teorije književnosti već tridesetak godina prisutna u doma...

15,71 € 19,64 € 20.00%

Uvod u teorije prevođenja

Rasprave o prevođenju dokumentirane su još u antičko doba, a o prevođenju su tijekom stoljeća raspravljala brojna velika imena od sv. Jeronima i Cicerona do Luthera, Goethea i Nabokova. Međutim, sve donedavno radilo se o sporadičnom bavljenju temom prevođenja, a ne o zaokruženoj znans...

17,84 € 22,30 € 20.00%

Uvod u suvremenu teatrologiju II.

Nagrada Fonda Miroslav Krleža 2015. / KIKLOP 2014. / Prvenstvena je namjena knjige "Uvod u suvremenu teatrologiju" pružiti ciljanoj čitateljskoj publici analitički uvid u suvremene pristupe kazalištu u kontekstu suvremenih pristupa književnosti s jedne, a izvedbenim umjetnosti...

15,71 € 19,64 € 20.00%

Uvod u antropologiju izvedbe. Kome treba kazalište?

IZ RECENZIJA „Lukićev pristup, koji je, kako sam kaže, više okrenut k prapovijesti antropologije i teatra, nego isključivo prema povijesti istog, otvara tako neke nove načine promatranja kako antropoloških tako i estetskih, socijalnih i drugih dimenzija. (…) Na samo...

17,84 € 22,30 € 20.00%

Uvod u hrvatsku kratku priču

Knjiga "Uvod u hrvatsku kratku priču" bavi se povijesnim razvojem kratke priče kao žanra te stavlja naglasak na teorijski pristup kratkoj priči kao i na opisivanje njezinih generičkih obilježja. Kratka priča promatra se u hrvatskom književnom kontekstu. Kratka priča vrlo je p...

13,59 € 16,99 € 20.00%

Uvod u feminističku književnu kritiku

Knjiga "Uvod u feminističku književnu kritiku" svojim naslovom ukazuje na oprezni zahvat u transdisciplinarno polje feminističke teorije koje je teško svesti isključivo na izučavanje književnosti, premda se u tim okvirima nastoji zadržati. Razumijevamo pritom riječ „kr...

15,71 € 19,64 € 20.00%

Uvod u studij povijesti. Historiografski praktikum

Knjiga pruža osnovne informacije o povijesnoj znanosti, granama povijesne znanosti, razlikovanju i odnosu izvora i literature, vrstama povijesnih izvora. Donosi se pregled najvažnijih zbirki povijesnih izvora, znanstvenih bibliografija, knjižnica, arhiva i arhivskih fondova značajnih za hrv...

10,40 € 13,00 € 20.00%
15,71 € 19,64 € 20.00%

Uvod u klasicizam

Klasicizam je u povijesti književnosti moguće odrediti kao književni stil i književno razdoblje. Stoga je pristup temi usmjeren na proučavanje temeljnih odlika književnih tekstova kanonskih autora klasicizma, a s druge strane na njegove vremensko rasprostiranje u pojedinim nacionalnim književ...

15,71 € 19,64 € 20.00%
15,71 € 19,64 € 20.00%

Uvod u romantizam

U sklopu biblioteke „Uvodi“, koja donosi koncizno prezentirane preglede važnih područja znanosti o književnosti, kao jedna od prvih knjiga objavljen je "Uvod u romantizam", središnju stilsku formaciju europske književnosti s kraja 18. stoljeća i prve polovice 19. st...

15,71 € 19,64 € 20.00%

Uvod u suvremenu teatrologiju I.

Prvenstvena je namjena knjige "Uvod u suvremenu teatrologiju" pružiti analitički uvid u suvremene pristupe kazalištu u kontekstu suvremenih pristupa književnosti s jedne, a izvedbenim umjetnostima s druge strane. Uvodno poglavlje autor posvećuje određenju teatrologije kao znan...

13,59 € 16,99 € 20.00%