Kratki opis
Rukopis „Istra i Rijeka u prvoj polovici 20. stoljeća (1918-1947.)“ dio je sinteze hrvatske povijesti, u sklopu koje je već objavljena i knjiga Josipa Vrandečića i Miroslava Bertoše „Dalmacija, Dubrovnik i Istra u ranome novom vijeku“ (Leykam international 2007). Serija će, kada bude dovršena, obuhvatiti povijest hrvatskih zemalja od prethistorije do početka 21. st. Tekst nije popraćen bilješkama, nego opširnim popisima literature uz svako pojedino poglavlje. Knjiga će biti popraćena s nekoliko povijesnih zemljovida i ilustracijama.
Autor u svojem izlaganju prati povijest Istre i Rijeke od vremena Austrougarske monarhije do rješenja pitanja Zona A i B. Osnovicu čini izlaganje o političkoj povijesti, ali je to samo kostur na koji se naslanjaju poglavlja u kojima Dukovski obrašuje socijalnu, gospodarsku i kulturnu povijest, kao i povijest svakodnevice. To čini knjigu po svojoj koncepciji vrlo suvremenom. Struktura knjige najbolje se razaznaje iz njezina sadržaja:
Uvod: Istra i Rijeka do 1918. godine
1. Razdoblje talijanske vladavine (1918-1943)
2. Istra i Rijeka pod njemačkom okupacijom i narodnooslobodilački pokret (NOP) 1943-1945
3. Prijelazno razdoblje sjedinjenja Istre i Rijeke s Hrvatskom (1945-1947)
Zaključna razmatranja

Knjiga se bavi svim ključnim aspektima povijesti Istre i Rijeke u navedenom razdoblju, ne izbjegavajući, dakako, niti osjetljiva pitanja zločina i politički uvjetovanih migracija. Autor je knjigu zasnovao velikim dijelom na vlastitim dugogodišnjim istraživanjima, ali i na odličnom poznavanju relevantne literature.

nazad vrh