Kratki opis
Ovaj pregled povijesti hrvatskog igranog filma naglasit će karakteristike koje dosadašnja povijesna proučavanja i filmološke sinteze nisu u dovoljnoj mjeri obuhvatili: stilističke značajke, odnosno razvojne linije, kao i mehanizme stvaranja umjetničke vrijednosti i njenog kritičkog prosuđivanja. Zbog važnosti i popularnosti filmskog medija knjiga je namijenjena i široj kulturnoj javnosti.
Plan i struktura knjige:
U „Uvodu“ će biti obrazložena metodologija knjige i odnos prema dosadašnjoj literaturi iz područja povijesti hrvatskog filma. U poglavlju „Filmski počeci. pokušaji razvoja kinematografije“ obrazložit će se problemi početaka filmske umjetnosti u Hrvatskoj i djelovanje Joze Ivakića i Oktavijana Miletića. U poglavlju „Državna kinematografija na tlu Hrvatske“ obradit će se pokušaji organiziranja prave kinematografije u razdoblju 2. svjetskog rata i ranom razdoblju socijalizma, kada su nastajali igrani filmovi specifične povijesne i kulturološke znakovitosti. Poglavlje „Klasični stil igranog filma i žanr“ bavit će se zrelim ostvarenjima tzv. klasičnog razdoblja, posebno filmovima Branka Bauera, kao i pokušajima uspostavljanja „socijalističkih žanrova“, dok će poglavlje „Autorski igrani film šezdesetih i sedamdesetih“ obraditi ključne individualne pojave u hrvatskom filmu tog razdoblja (Babaja, Berković, Mimica, Radić i drugi). Poglavlje „Žanrovski stil sedamdesetih i osamdesetih“ obradit će melodrame, političke drame i primjere drugih žanrova igranog filma u ovom razdoblju (Golik, Grlić, Papić...), a najnovijim razdobljem bavit će se poglavlje „Ratne godine i tranzicija. Film u 21. stoljeću.


Leykam International d.o.o. | Ilica 42, Zagreb | Tel.: +385 1 4846 862; Fax: +385 1 4846 863
VAT-Nr.: HR12856557744 | Mail: leykaminternational@gmail.com