Kratki opis
Knjiga obuhvaća pregled temeljnih (primijenjeno)lingvističkih tema, organiziranih prema paradigmatskom načelu. Nakon predgovora i uvoda te objašnjenja glavnih pojmova, slijede cjeline koje sadrže opise ključnih paradigmi (strukturalno-bihevioralna, generativno-nativistička, funkcionalna, kognitivna, sociokulturalna i kompleksnost dinamičkih sustava) pomoću kojih su relevantni autori tumačili jezik, njegov razvoj i uporabu, također s osvrtom na odlučujući utjecaj ključnih teorijsko-istraživačkih spoznaja o jeziku na promjene u metodama njegova poučavanja. U posljednjem poglavlju autorica donosi glavne zaključke koji su proizašli iz njezinih razmatranja, imajući u vidu pitanje sveobuhvatnosti teorije o jeziku i jezičnom razvoju kao izazov. Sastavni dio ove knjige su još kazalo autora i popis literature.

nazad vrh