Recenzija

Triptih je to o snažnim ženama kao scenskim eksponatima, tj. kronološki od arheološkoga blaga istarske prošlosti, preko žena dvadesetostoljetnih revolucionarki specifične hrvatske prošlosti, do žena budućnosti, Frau Flore i Miss Tine u globalnom svijetu zabave virtualnih medija. I u ranijim dramskim tekstovima Senker je rado posvećivao pozornost ženama (...). No s triptihom Zvijezde nedvojbeno je da na Senkerovu dramskom nebu jasno sjaje ženske snažne jarke zvijezde. Pogled u sjenu i sile astralnih kretanja otkrivaju pak da zvijezde nisu same, da su okružene planetima koji daju poticaj, određuju dubinu sustava, nude podršku i opseg orbita. A ta tiha snaga diskretne podrške određena je za muški glas, mušku sjenu, muški poticaj. Uostalom, astralija je ženskoga, a planetarij muškoga roda.
prof. dr. sc. Cvijeta Pavlović


Leykam International d.o.o. | Ilica 42, Zagreb | Tel.: +385 1 4846 862; Fax: +385 1 4846 863
VAT-Nr.: HR12856557744 | Mail: leykaminternational@gmail.com