Kratki opis
U kozerijskom osvrtu naslovljenu Književnost kao zavičaj, akademik Boris Senker prije desetak godina rekao je da pišući komedije i drame izmišlja svoj zavičaj te da se taj njegov izmišljeni zavičaj sastoji od dvaju dijelova, sjevernog i južnog, obilježenih i jezikom i mentalitetom likova. Tri dramska teksta objavljena u ovoj knjizi pripadaju tom i takvom zavičaju – Fora Frau Flora smjestila se u njegov sjeverni dio, Zvijezde hikstarske nastanjuju južni dio, a Astra podjednako pripada i jednom i drugom.


Leykam International d.o.o. | Ilica 42, Zagreb | Tel.: +385 1 4846 862; Fax: +385 1 4846 863
VAT-Nr.: HR12856557744 | Mail: leykaminternational@gmail.com