Kratki opis
Redakcija, uvod i komentari: A.E. Majkapar Dvoglasne invencije ili kako ih je Bach nazivao i sinfonije, neizostavan su repertoire u školovanju pijanista. Bach je uz svoje velike obaveze orguljaša i kantora u nekoliko crkava u Njemačkoj uz pisanje i pripremanje brojnih izvedbi djela za obrede bio i vrlo aktivan kao pedagog glazbeno obrazujući svoju brojnu djecu i svoju ženu Anu Magdalenu pišući za njih, tako da od tog velikog kompozitora imamo djela koje su primjerena za sve uzraste pijanista, odnosno čembalista i orguljaša. Dvoglasne invencije mogu se koristiti za prve satove klavira već odraslih, muzički pismenih osoba, u praksi najčeće se izvode između treće i pete godine učenja klavira, neizostavna su literatura za one učenike i studente teoretskih predmeta ili one koji moraju učiti klavir uz svoj drugi, glavni predmet. Dvoglasne invencije su neiscrpan izvor za analizu studentima teorijskih predmeta, studentima kompozicije i muzikologije.


Leykam International d.o.o. | Ilica 42, Zagreb | Tel.: +385 1 4846 862; Fax: +385 1 4846 863
VAT-Nr.: HR12856557744 | Mail: leykaminternational@gmail.com