Tečaj Eur/kn: 1 Eur = 7,53450 Kn


Kratki opis
Kulturna baština i turizam važni su preduvjeti društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske. Područje je to od iznimne socijalne odgovornosti jer je riječ o očuvanju identiteta, razvoju društva i zajednice te afirmacije i ravnopravnog pristupanja međunarodnim integracijama. U knjizi se istražuje kakvo je komuniciranje između dionika u kulturi, obrazovanju i turizmu u području valorizacije baštine te u kojoj mjeri kakvoća istog pridonosi uspostavi partnerstva među njima. Uz isticanje da je baština po definiciji ključna sastavnica kulture, obrazovanje je ovdje prepoznato kao metoda stjecanja znanja o kulturi, a turizam percipiran u skladu s riječima jednog od najuspješnijih francuskih ministara kulture i obrazovanja (2000.) kao glavni element valorizacije i poboljšanja znanja o nacionalnoj baštini, čimbenik lokalnog razvoja te izvor upućivanja prave slike o jednoj zemlji u inozemstvo. Domaći i strani stručnjaci ističu da između kulture, osobito prirodne i kulturne baštine i turizma te načina života u očuvanom okolišu, u Hrvatskoj postoji znak jednakosti. U sadržajnom smislu, ovim širokim interdisciplinarnim područjem, povezanošću kulture i turizma, bave se kulturne politike. U funkcionalnom i administrativnom smislu isto područje ustrojeno je najvećim dijelom kroz tri javne politike: kultura, obrazovanje i turizam. Stoga se ova knjiga bavi komuniciranje između njihovih dionika s naglaskom na odnosima između onih najodgovornijih za funkcioniranje sustava, središnjim tijelima državne uprave. Relevantna svjetska iskustva, od kojih je ovdje predstavljen francuski upravni model, ističu da je partnerstvo između različitih dionika nužan temelj postizanju sinergijskih učinaka na svim razinama, s naglaskom na iznimnoj važnosti i ulozi u području očuvanja i razvoja identiteta, kao i postizanju značajnih ekonomskih i gospodarskih učinaka.

nazad vrh