Tečaj Eur/kn: 1 Eur = 7,53450 Kn


Kratki opis
Knjiga teatroloških studija i eseja S obiju strana rampe sadrži 18 tekstova koji su najvećim dijelom prvi put bili prezentirani kao priopćenja na stručnim i znanstvenim skupovima u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Hvaru, Parizu i Grazu. Povezuje ih usredotočenost na hrvatsku dramsku književnost, kazalište i teatrologiju.
Rukopis je podijeljen u tri dijela, od kojih je prvi i najveći posvećen dramskim tekstovima, drugi kazalištu, treći teatrologiji, a čine ga ova poglavlja:
I.
1. Karnevalsko u Dundu Maroju
2. Smiješno i/li komično u bračnom životu Držićevih likova
3. Dramatizacije i uprizorenja obiteljskih svečanosti u suvremenoj hrvatskoj drami i kazalištu
4. Begovićeve drame u Shubertovu arhivu u New Yorku
5. Begovićeva dramatizacija romana Sanjin Mihaila Arcibaševa
6. Dvije skice mogućih i poželjnih istraživanja Krležinih drama i proza
7. Krležijanska groteska. Rat i politika u Mòri Tomislava Bakarića
8. Satirične maskerate Antuna Šoljana
9. Heretik Ivana Supeka – primjerna biografska drama iz 1960-ih godina
10. Nino Škrabe i tradicija Pučke pozornice
II.
11. Glasna publika
12. Begović i kazališna režija
13. Hrvatski Snovi ivanjske noći
14. O redateljima postgavelijanske generacije – 30 godina poslije
III.
15. Kazališni kroničar Nikola Milan Simeonović
16. Povijest hrvatskoga kazališta u hvarskim priopćenjima Nikole Batušića
17. Četiri desetljeća Dana Hvarskoga kazališta

nazad vrh