Kratki opis
Predmet ove knjige jest filozofski aspekt bavljenja književnošću.
Uvod započinje pretpostavkom i medijem čitave problematike – jezikom i pismom, nakon toga prelazi na kontekst književnosti , baveći se poviješću nastanka pojma, izdvajanjem i razgraničavanjem književne djelatnosti te odnosom književnosti i drugih umjetnosti odnosno poviješću uključivanja barem dijela književnosti u singularni pojam jedne obuhvatne umjetnosti. Drugi dio je posvećen pojmovnom paru književnost i zbilja, kako klasičnim tumačenjima toga odnosa mimezom ili ekspresijom, tako i pregledom mogućih formulacija istinitosnih funkcija književnosti i teorije načina postojanja književnosti, njezina ontološkog statusa. Treći dio bavi se pitanjima učinkovitosti fikcije - pitanjima realnog učinka nečega čiji je realni opstanak konstantno ambivalentan te raspravlja i o drugim varijantama virtualnoga. Četvrti dio bavi se odnosom slike, riječi i zvuka: u povijesnom rasponu od prethistorije do našega digitalnog vremena.

nazad vrh