Kratki opis
Knjiga donosi uvod u tip istraživanja koji se u humanističkim znanostima afirmira i razvija u posljednjih tridesetak godina. Radi se o pristupu koji se u Francuskoj označava nazivom „histoire du livre“, a u angloameričkim sredinama „History of the Book“, ili jednostavnije „Book History“. Taj pristup karakterizira izrazito povezivanje različitih društveno-humanističkih disciplina poput povijesti, povijesti književnosti, sociologije, antropologije. Glavni fokus razmatranja tiče se knjige, osobito knjige nakon pojave tiska, ali za razliku od uobičajenih i tradicionalnih formi povijesti knjige koje su se najčešće specijalistički bavile razvojem knjige kao predmeta i medija, ovdje se veći naglasak stavlja na odnos knjige i društva ili utjecaj knjige na procese u zapadnim kulturama, osobito u razdoblju nakon pojave tiska u XV. st. U skladu s tim takva povijest ima određena tematska područja (poput povijesti autorstva, povijesti čitanja, povijesti pojedinih izdanja ili načina uređivanja) kojima se prilazi iz različitih kutova pojedinih disciplina. Knjiga bi tako ponudila prikaz historijata pristupa (koji nastaje pod utjecajem francuske historiografije XX. st.), a jednako tako bi poslužila i kao pregled osnovnih problemskih područja proučavanja.

nazad vrh