Kratki opis
Knjiga je rezultat proučavanja književne vrste generacijskog romana na temelju analize recentnih austrijskih generacijskih romana. Autorica ističe da je ta književna vrsta početkom 21. stoljeća doživjela ponovni procvat u brojnim nacionalnim književnostima, pa tako i u austrijskoj književnosti. Obrađena djela povezuje prikaz obiteljske povijesti u tri ili više generacija tijekom 20. stoljeća, pri čemu pripovjedači kao pripadnici treće ili četvrte generacije potiču raspravu o prošlosti i tako ruše zid šutnje o obiteljskoj povijesti, bilo na strani počinitelja ili krivaca. Pojedinac kao jedinka i kao član obitelji zainteresiran je da probudi individualno i kolektivno sjećanje na prošlost kako bi se rasvijetlilo prikazivanje obitelji u društvenim i političkim okolnostima u Austriji prije i nakon Drugog svjetskog rata. Prikupljanje i pripovijedanje obiteljskih priča predstavlja podvlačenje crte pod obiteljsku povijest kao pokušaj oslobađanja od obiteljskih trauma i utvrđivanja vlastitog identiteta pripovjedača. Znanstveni doprinos ove monografije leži prvenstveno u tome da je autorica podrobno obradila dosad najvećim dijelom neistraženi korpus suvremenih austrijskih generacijskih romana i utvrdila njegove žanrovske odlike. Knjiga donosi i iscrpan pregled i analizu postojeće sekundarne literature, što zajedno s rezultatima ovog istraživanja predstavlja referentno ishodište za buduća istraživanja generacijskog romana ne samo austrijske književnosti.

nazad vrh