Kratki opis

U svesku pod gornjim naslovom na sintetski je način prikazana novovjekovna povijest Dalmacije i Istre od 1798. do 1918. godine. To je učinjeno na temelju već afirmiranih i provjerenih domaćih historiografskih spoznaja, ali također uzimajući u obzir i najnovija dostignuća na tom području iz pera uglednih stranih povjesničara.
Svezak je sukladno svomu naslovu, podijeljen na dva temeljna dijela: jedan posvećen Dalmaciji, drugi pak Istri. Obje ove hrvatske zemlje u 19. stoljeću pripale su Habsburškoj Monarhiji, a od 1867. godine njezinoj austrijskoj polovici – tzv. Cislajtaniji.
Najprije se daju za oba dijela, temeljni obrisi političke povijesti Dalmacije i Istre u „dugom“ 19. stoljeću. Zatim se, u nastavku, obrađuju kulturna, gospodarska, vojna i religiozna povijest, kao i izabrani aspekti povijesti svakodnevice.
Osobit pak naglasak stavljen je na one temeljne procese koji su, kao protonacionalni i nacionalni, te modernizacijski na različite načine, oblikovali ove zemlje, njihovo pučanstvo te njegove elite i stavljali ga pred nemale izazove i zadatke.
Posebna je pozornost posvećena institucijama ovih zemalja i njihovom odnosu spram bečke središnjice, koji su u transmisiji vladinih odredbi i njihova sprovođenja imali golemu ulogu. Jednako tako, dužna pozornost posvećena je i istaknutim pojedincima koji su svojim radom i djelovanjem obilježili modernu dalmatinsku i istarsku povijest.
Na kraju svakog poglavlja priložena je sumarna bibliografija u kojoj su prikazane one relevantne jedinice na temelju kojih je ne samo sastavljen ovaj svezak, nego koje predstavljaju i relevantno štivo za svako proučavanje i bavljenje istarskom i dalmatinskom poviješću u 19. stoljeću.

nazad vrh