Tečaj Eur/kn: 1 Eur = 7,53450 Kn


Kratki opis

Knjiga + 2 CD
Hrvatska reproduktivna glazbena umjetnost, osobito za vrijeme i nakon Drugog svjetskog rata, bila je dosad nedovoljno istražena. Jedan od predstavnika tzv. zagrebačke pijanističke škole, Ivo Maček (1914.-2002.), prikazan je u ovom radu ne samo kao pijanist, nago i kao skladatelj, pedagog i redaktor. S obzirom na raznolikost tematskih područja, rad je podijeljen u tri poglavlja (Ivo Maček – pijanist, Ivo Maček – skladatelj i Ivo Maček – pedagoški rad i ostale djelatnosti), s ciljem prepoznavanja i osvjetljavanja njegovog glazbeničkog i skladateljskog profila.
Mačekov pijanistički profil uočen je kroz prikaz tradicija njemačke i francuske pijanističke škole. Analizom njegovih izvedbi konstatirano je da je bio profinjen interpret, precizne i pregledne izvedbe te diskretnog i nenametljivog stila. Navođenjem podataka o njegovom solističkom i komornom repertoaru pružene su osnove za prosudbu općih recepcijskih tendencija u Hrvatskoj i nadopunjena je slika o koncertnom repertoaru u razdoblju prije, tijekom i nakon Drugog svjetskog rata. Analizom Mačekovog stvaralaštva uočen je sinkretizam stilskih obilježja koji je prisutan i u njegovoj reproduktivnoj djelatnosti. Dokazano je da Maček u svom stvaralaštvu nije težio korjenitim promjenama, nego se oprezno odnosio prema suvremenim glazbenim stremljenima i nije pokazivao eksperimentalnu smjelost u stvaralaštvu. Analitički pogled svjedoči i o sistematičnom radu na pronalaženju skladateljskih rješenja koja su odgovarala njegovim predodžbama. Prikazom njegovog pedagoškog i redaktorskog rada, spoznalo se da je kao pedagog razvijao kod studenata njihove prirođene sposobnosti i odgojio niz poznatih koncertanata i pedagoga, a kao redaktor obogatio standardnu glasovirsku instruktivnu literaturu.
Rad je u konačnici monografija o Ivi Mačeku, koja nudi pravce za daljnja istraživanja glazbenih ličnosti s kojima je on kao komorni glazbenik uspješno surađivao, a s ciljem potpunijeg sagledavanja hrvatske reproduktivne glazbene umjetnosti za vrijeme i nakon Drugog svjetskog rata.

nazad vrh