Kratki opis
Knjiga utvrđuje dodirišta i razlike između njemačke i hrvatske dramske produkcije 1990-ih i 2000-ih godina, posebno pritom imajući na umu društvene i političke prilike tranzicije u dvjema zemljama, te fokusirajući se na pitanje individualnih i kolektivnih identiteta te identitetskih mijena nakon ponovnog ujedinjenja Njemačke, odnosno nakon državnog osamostaljenja Hrvatske. Naša znanstvena i kulturna javnost objavljivanjem ovog rukopisa dobit će moderno i pouzdano napisanu, komparatistički utemeljenu studiju o tendencijama u suvremenoj hrvatskoj i njemačkoj drami, te njezino objavljivanje u obliku knjige toplo preporučujem.


Leykam International d.o.o. | Ilica 42, Zagreb | Tel.: +385 1 4846 862; Fax: +385 1 4846 863
VAT-Nr.: HR12856557744 | Mail: leykaminternational@gmail.com