Kratki opis
Knjiga utvrđuje dodirišta i razlike između njemačke i hrvatske dramske produkcije 1990-ih i 2000-ih godina, posebno pritom imajući na umu društvene i političke prilike tranzicije u dvjema zemljama, te fokusirajući se na pitanje individualnih i kolektivnih identiteta te identitetskih mijena nakon ponovnog ujedinjenja Njemačke, odnosno nakon državnog osamostaljenja Hrvatske. Naša znanstvena i kulturna javnost objavljivanjem ovog rukopisa dobit će moderno i pouzdano napisanu, komparatistički utemeljenu studiju o tendencijama u suvremenoj hrvatskoj i njemačkoj drami, te njezino objavljivanje u obliku knjige toplo preporučujem.

nazad vrh