Tečaj Eur/kn: 1 Eur = 7,53450 Kn


Kratki opis
Knjiga Uvod u psihoanalizu: od edipske do narcističke kulture je podijeljena na Uvod i osam poglavlja, s brojnim potpoglavljima, u skladu s podtemama svakoga poglavlja. Posrijedi su sljedeća poglavlja: Edipsko poistovjećivanje u teoriji Sigmunda Freuda, Freudovi sljedbenici i otpadnici, Edipsko poistovjećivanje kroz prizmu Frankfurtske škole, Edipska metafora Jacquesa Lacana, Očinske figure Slavoja Žižeka, Melanie Klein i zaokret prema prededipskom, Škola objektnih odnosa, Psihoanalitičke feministice, edipsko poistovjećivanje i rodna problematika.
Knjiga nudi sustavan i cjelovit pregled psihoanalitičkih teorija edipskog poistovjećivanja, u rasponu od osnutka psihoanalize do njezinih inačica u našem vremenu. Posrijedi je temeljit pregled problema edipskog poistovjećivanja u Sigmunda Freuda te njegovih neposrednih sljedbenika i otpadnika (Karl Abraham, Sandor Ferenczi, Otto Rank, Carl Gustav Jung, Karen Horney), Melanie Klein, pripadnika Škole objektnih odnosa (Donald Winnicott, Michael Balint, Roland Fairbairn), Jacquesa Lacana, Slavoja Žižeka, Juliet Mitchell, Nancy J. Chodorow, Jessice Benjamin i pripadnika Frankfurtske škole (Theodor Adorno, Max Horkheimer, Jürgen Habermas, Erich Fromm, Herbert Marcuse), pri čemu se daje dijakronijski prikaz razvoja psihoanalitičke teorije, upućujući na mnogobrojnost i složenost psihoanalitičkih škola i pravaca.
Prikazuje se utjecaj i značenje edipskoga poistovjećivanja za suvremenu društvenu misao, proučavanje kulture te književnosti. Edipacija se kao ključan trenutak za obrazovanje subjektiviteta pojedinca s vremenom razvijala od sagledavanja individualnoga poistovjećivanja do tumačenje kulture, religije i društvenih institucija. Stoga se u ovome djelu psihoanaliza koristi kao filozofska, književna, društvena i kulturna, a ne psihološka teorija.

nazad vrh