Kratki opis
Knjiga pruža osnovne informacije o povijesnoj znanosti, granama povijesne znanosti, razlikovanju i odnosu izvora i literature, vrstama povijesnih izvora. Donosi se pregled najvažnijih zbirki povijesnih izvora, znanstvenih bibliografija, knjižnica, arhiva i arhivskih fondova značajnih za hrvatsku povijest u Hrvatskoj i inozemstvu, muzeja i muzejskih zbirki u Hrvatskoj, historijskih časopisa, klasifikacije članaka i ostalih znanstvenih jedinica te nekoliko najvažnijih stilova pisanja bibliografskih jedinica i znanstvenih bilježaka. Osobita se pažnja posvećuje definiciji plagijata odnosno akademskog poštenja te razradi i strukturi znanstvenog rada.
Osnovni cilj ove knjige jest pomoći studentima dodplomskog studija povijesti na odsjecima za povijest u Zagrebu i Splitu i svima zainteresiranima da razviju sposobnosti i vještine prikupljanja i obrade izvora i literature te strukturiranja i oblikovanja seminarskih i diplomskih radova.


Leykam International d.o.o. | Ilica 42, Zagreb | Tel.: +385 1 4846 862; Fax: +385 1 4846 863
VAT-Nr.: HR12856557744 | Mail: leykaminternational@gmail.com