Kratki opis

Knjiga donosi pregled povijesti naših krajeva od dolaska na prijestolje cara Dioklecijana (284) do smrti cara Justinijana (565), neposredno prije masovnije pojave Slavena u našim krajevima. To je vrijeme preobrazbe antičke civilizacije u ranosrednjovjekovnu, koje predstavlja transformaciju sličnu onoj koju su prošle druge europske zemlje. Temelji se na sve češćoj praksi historiografije da kasnu antiku smatra posebnim razdobljem, a ne „prirepkom“ antike ili „uvodom“ ranoga srednjega vijeka.
Sadržaj:
Predgovor
1. Uvod
2. Dioklecijan i tetrarhija, 284 – 324.
3. Konstantin i njegovi nasljednici, 324 – 395.
4. Od podjele Carstva do pada Zapadnog Rimskog Carstva, 395 – 476.
5. Odoakar i Ostrogoti, 476 – 535.
6. Justinijanovo doba, 535 – 565.
7. Epilog antike

nazad vrh